سایت در حال ارتقاء است.

کلیهٔ سفارش‌های شهر تهران در روزهای پنج‌شنبه به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

هزینهٔ ایاب و ذهاب کلیهٔ خدمات در شهر تهران در روزهای پنج‌شنبه رایگان می‌باشد.


پارسـحساب

پارس حساب PJ-3000


230,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پارس حساب DS-4130


350,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پارس حساب BK-4000


205,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰