سایت در حال ارتقاء است.

کلیهٔ سفارش‌های شهر تهران در روزهای پنج‌شنبه به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

هزینهٔ ایاب و ذهاب کلیهٔ خدمات در شهر تهران در روزهای پنج‌شنبه رایگان می‌باشد.


سیتیزن

سیتیزن SDC-45


190,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سیتیزن CT-7800J


230,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سیتیزن CT-700


180,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سیتیزن CT-600


240,000 تومان


تاریخ به روز رسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰